Featured Post

BFRC

I am posting this as a benchmark, not because I think I'm playing very well yet.  The idea would be post a video every month for a ye...

Saturday, October 5, 2013

Gimferrer

Here's another quote:
Vegem l'essència d'aquests instants; vegem l'essència d'un moment poètic concret. "En tendre prat gaudir el paisatge estricte", comença un sonet de J.V. Foix. Heus ací, potser, una manera de posar-nos en el terreny adequat. Sentim la tendresa del prat; sabem que és "tendre" perquè té una verdor dolça o perquè l'ja humitejat la rosada. Però el paisatge és "estricte": precís, ben dibuixat, nítid, de contorns segurs. El veiem ara amb més netedat, amb claror definitòria, més fermament descompartit que no en la visió confusa de la vida corrent. El vers ens el fa veure així.
It's the theory of the modernist epiphany. In language itself, in a line from a sonnet by Foix, we feel the tenderness of the meadow, the green sweetness of the dew, but with a hard, strict, cleanness and clarity, unlike the confused vision of everyday life. "The line of poetry makes us see it that way." Really, to see this theory of poetry in its stunning clarity, can also make us see the limits of this conception of poetry. It's like a theory of cooking based only on the necessity of putting butter in everything.

No comments: